📌 algorithm

Stavové prostory

Glutexo píše:

Narazil jsem na drsné a vytůněné Sudoku: Podobá se klasickému killer sudoku: V začátku neznáme žádná čísla, pouze máme ohraničené spojité oblasti, u kterých vždy víme součet čísel v nich, a také víme, že kromě řádků, sloupců a čtverců se ani v těchto ohraničených oblastech číslice neopakují.

📌 ,